Bilimsel Program

04 Ekim 2019, Cuma
11:00 - 13:30 Kayıt
13:30 - 13:45 Açılış Konuşmaları
Egemen İdiman, Sibel Canbaz Kabay, Vural Kavuncu
  1. Oturum

Oturum Başkanları:
Egemen İdiman, Sibel Canbaz Kabay
13:45 - 14:05 Multipl Skleroz’da Klinik ve Demografik Özellikler
Aysun Ünal
14:05 - 14:25 Multipl Skleroz’da Etiyoloji ve Çevresel Faktörler
Meral Seferoğlu
14:25 - 14:45 Multipl Skleroz’da Atak ve Semptomatik Tedavi
Fatma Akkoyun Arıkan
14:45 - 15:05 Multipl Skleroz Tedavisinde Yeni Ufuklar (Oral tedaviler ve monoklonal antikorlar)
Münire Kılınç Toprak
15:05 - 15:20 Kahve Arası
  2. Oturum

Oturum Başkanları:
Ömer Faruk Turan, Vural Kavuncu, Bilge Kara
15:20 - 15:40 MS’te Nöroplastisite ve Fonksiyonel İyileşme
Ferah Kızılay
15:40 - 16:00 Fonksiyonel İyileşmeyi Etkileyen Durumlar
Merve Akdeniz Leblebiciler
16:00 - 16:20 Nöroplastik Değişikliklerin Görüntülenmesi ve Fonksiyonel MR
İbrahim Öztoprak
16:20 - 16:40 MS’te TMS ve Nöroplastisite
Aysun Özlü
16:40 - 17:00 Kahve Arası
  3. Oturum

Oturum Başkanları: Murat Terzi, Arzu Güçlü Gündüz, Fatma Karantay Mutluay
17:00 - 17:20 Multipl Sklerozda Nöroplastisitenin Önemi, Nöroplastisitenin Klinik Etkileri
Hatice Ayan
17:20 - 17:40 Nörorehabilitasyon Nedir?
Mehmet Özkeskin
17:40 - 18:00 MS’ te Nörorehabilitasyon için Gerekenler, Şimdiye Kadar Yapılanlar
Gülbin Ergin
18:00 - 18:20 MS’ten Nöroplastisiteyi Sağlamayla İlgili Fitnes Düzeyi Nedir? Egzersizler Nöroprotektif Etkilere Sahip midir?
Fadime Küçük
18:20 - 18:40 Nörorehabilitasyonda Müzik Temelli Uygulamalar ve Nöroplastisite
Şükrü Torun
20:30 - 21:30 Hayatın Bir Ritmi Var
(İnteraktif Müzik Terapi Atölyesi)
Şükrü Torun
05 Ekim 2019, Cumartesi
  4. Oturum

Oturum Başkanları: Münife Neyal, Kadriye Armutlu
09:00 - 09:20 MS Hastalarının Egzersize Kardiovasküler Cevapları
Hazal Yakut
09:20 - 09:40 Yüksek Yoğunluklu Dirençli Egzersizlerin MS’e Etkisi
Yonca Zenginler Yazgan
09:40 - 10:00 Görev Odaklı Eğitim ve Nöroplastisiteye Etkisi
Nilay Yürekdeler Şahin
10:00 - 10:20 Sensory Motor Integration Tedavisi ve Nöroplastisiteye Etkisi
Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu
10:20 - 10:40 Kahve Arası
  5. Oturum

Oturum Başkanları: Sevgi Özalevli, Ela Tarakçı, Şükrü Torun
10:40 - 11:00 Nöroplastisiteyi Artıran Teknoloji Destekli Egzersiz Yaklaşımları
Muhammed Zahid Uz
11:00 - 11:20 MS’te Uygulanan Özel Egzersiz Yaklaşımları ve Nöroplastisiteye Etkileri
Özge Çakır
11:20 - 11:40 MS’te Vestibüler Rehabilitasyon ve Nöroplastisiteye Etkisi
Çağla Özkul
11:40 - 12:00 MS’te Dil Konuşma ve Yutma Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Tedavisi
Seren Düzenli Öztürk
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
  6. Oturum

Oturum Başkanları: Hatice Mavioğlu, Bilge Kara, Cihan Caner Aksoy
13:30 - 13:50 MS’te Bilişsel Fonksiyonların Etkilenimi ve Değerlendirilmesi
Şermin Tükel
13:50 - 14:10 MS’te Bilişsel Disfonksiyonların Tedavisi
Zümrüt Gedik
14:10 - 14:30 MS’te Görülen Co-morbid Durumlar
Nilüfer Kale
14:30 - 14:45 Kahve Arası
  7. Oturum

Oturum Başkanları: Egemen İdiman, Aslı Tuncer
14:45 - 15:05 MS’te Uyku Kalitesinin Günlük Yaşama ve Nöroplastisiteye Etkisi
Aslı Tuncer, Gönül Akdağ
15:05 - 15:25 Progresif Multipl Sklerozda Rehabilitasyon Uygulamaları
Fatıma Yaman
15:25 - 15:45 MS’te Bakım Verenlerin Yükü
Sema Üstündağ
15:45 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 18:00 Sözel Bildiri Oturumu

Oturum Başkanları: Sibel Canbaz Kabay, Münire Kılınç, Gülnur Tekgöl Uzuner, Nilüfer Kale
18:00 - 18:30 Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu
Gönül Akdağ

4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu © 2019