Bilimsel Program

04 Ekim 2019, Cuma
11:00 - 13:30 Kayıt
13:30 - 13:45 Açılış Konuşmaları
Sibel Canbaz Kabay, Vural Kavuncu
  1. Oturum

Oturum Başkanları:
Aysun Ünal, Sibel Canbaz Kabay
13:45 - 14:05 Multipl Skleroz’da Klinik ve Demografik Özellikler
Aysun Ünal
14:05 - 14:25 Multipl Skleroz’da Etiyoloji ve Çevresel Faktörler
Meral Seferoğlu
14:25 - 14:45 Multipl Skleroz’da Atak ve Semptomatik Tedavi
Fatma Akkoyun Arıkan
14:45 - 15:05 Multipl Skleroz Tedavisinde Yeni Ufuklar (Oral tedaviler ve monoklonal antikorlar)
Münire Kılınç Toprak
15:05 - 15:20 Kahve Arası
  2. Oturum

Oturum Başkanları:
Ömer Faruk Turan, Vural Kavuncu, Bilge Kara
15:20 - 15:40 MS’te Nöroplastisite ve Fonksiyonel İyileşme
Ferah Kızılay
15:40 - 16:00 Fonksiyonel İyileşmeyi Etkileyen Durumlar
Merve Akdeniz Leblebiciler
16:00 - 16:20 Nöroplastik Değişikliklerin Görüntülenmesi ve Fonksiyonel MR
İbrahim Öztoprak
16:20 - 16:40 MS’te TMS ve Nöroplastisite
Aysun Özlü
16:40 - 17:00 Kahve Arası
  3. Oturum

Oturum Başkanları: Murat Terzi, Fatma Karantay Mutluay
17:00 - 17:20 Multipl Sklerozda Nöroplastisitenin Önemi, Nöroplastisitenin Klinik Etkileri
Hatice Ayan
17:20 - 17:40 Nörorehabilitasyon Nedir?
Mehmet Özkeskin
17:40 - 18:00 MS’ te Nörorehabilitasyon için Gerekenler, Şimdiye Kadar Yapılanlar
Gülbin Ergin
18:00 - 18:20 MS’ten Nöroplastisiteyi Sağlamayla İlgili Fitnes Düzeyi Nedir? Egzersizler Nöroprotektif Etkilere Sahip midir?
Fadime Küçük
18:20 - 18:40 Nörorehabilitasyonda Müzik Temelli Uygulamalar ve Nöroplastisite
Şükrü Torun
20:30 - 21:30 Hayatın Bir Ritmi Var
(İnteraktif Müzik Terapi Atölyesi)
Şükrü Torun

(Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleştirilecektir.)
05 Ekim 2019, Cumartesi
  4. Oturum

Oturum Başkanları: Münife Neyal, Kadriye Armutlu
09:00 - 09:20 MS Hastalarının Egzersize Kardiovasküler Cevapları
Hazal Yakut
09:20 - 09:40 Yüksek Yoğunluklu Dirençli Egzersizlerin MS’e Etkisi
Yonca Zenginler Yazgan
09:40 - 10:00 Görev Odaklı Eğitim ve Nöroplastisiteye Etkisi
Nilay Yürekdeler Şahin
10:00 - 10:20 Sensory Motor Integration Tedavisi ve Nöroplastisiteye Etkisi
Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu
10:20 - 10:40 Kahve Arası
  5. Oturum

Oturum Başkanları: Sevgi Özalevli, Ela Tarakçı, Şükrü Torun
10:40 - 11:00 Nöroplastisiteyi Artıran Teknoloji Destekli Egzersiz Yaklaşımları
Muhammed Zahid Uz
11:00 - 11:20 MS’te Uygulanan Özel Egzersiz Yaklaşımları ve Nöroplastisiteye Etkileri
Özge Çakır
11:20 - 11:40 MS’te Vestibüler Rehabilitasyon ve Nöroplastisiteye Etkisi
Çağla Özkul
11:40 - 12:00 MS’te Dil Konuşma ve Yutma Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Tedavisi
Seren Düzenli Öztürk
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
  6. Oturum

Oturum Başkanları: Hatice Mavioğlu, Bilge Kara, Cihan Caner Aksoy
13:30 - 13:50 MS’te Bilişsel Fonksiyonların Etkilenimi ve Değerlendirilmesi
Şermin Tükel
13:50 - 14:10 MS’te Bilişsel Disfonksiyonların Tedavisi
Zümrüt Gedik
14:10 - 14:30 MS’te Görülen Co-morbid Durumlar
Nilüfer Kale
14:30 - 14:45 Kahve Arası
  7. Oturum

Oturum Başkanı: Ceyla İrkeç
14:45 - 15:05 MS’te Uyku Kalitesinin Günlük Yaşama ve Nöroplastisiteye Etkisi
Gönül Akdağ
15:05 - 15:25 Progresif Multipl Sklerozda Rehabilitasyon Uygulamaları
Fatıma Yaman
15:25 - 15:45 MS’te Bakım Verenlerin Yükü
Sema Üstündağ
15:45 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 18:00 Sözel Bildiri Oturumu

Oturum Başkanları: Sibel Canbaz Kabay, Münire Kılınç, Gülnur Tekgöl Uzuner, Nilüfer Kale

Multipl Skleroz Tanılı Hastada Core Stabilizasyon Egzersizlerinin Gövde Pozisyon Duyusu İle Denge Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Olgu Sunumu
Merve Bulguroğlu, Halil İbrahim Bulguroğlu, Aynur Ayşe Karaduman

Multipl Skleroz Hastalarında Apraksi, Kognitif Durum ve Yorgunluk Şiddeti Arasındaki İlişki
Fadime Küçük, Zeynep Yıldız, Emine Atıcı

Multipl Sklerozlu Hastalarda Yorgunluk, Denge ve Bilişsel Bozukluklar Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Simla Turan, Elif Develi

MS’li Bireylerde Koordinasyonun Kavrama Kuvveti, Manuel Beceri ve Depresyonla İlişkisi
Dudu Şimşek, Nilüfer Çetişli Korkmaz, Levent Sinan BİR

Hafif Düzey Relapsing Remitting Multipl Sklerozlu Bireylerde Solunum Parametreleri ve Aerobik Kapasitenin Azalması Kognitif İşleme Hızı, Uyku ve Yaşam Kalitesini Etkiler mi?
Feray Güngör, Kübra Nur Menengiç, Uğur Ovacık, Zeynep Özdemir Acar, Aysun Soysal, Ela Tarakcı
18:00 - 18:30 Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu
Gönül Akdağ

4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu © 2019