Davet

Değerli Katılımcılarımız,

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve İzmir MS Derneği tarafından düzenlenen “4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu”nun 4-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bünyesinde Tıp Fakültesi Konferans salonunda yapılacağını bildirmekten büyük mutluluk duymaktayız.

MS’li bireylerin hastalıkları nedeni ile ortaya çıkan aktivitelerdeki kısıtlılıkları veya günlük yaşama katılımdaki yetersizlikleri, sosyal çekilme ile baş edebilmelerini, optimal fonksiyonlarının sağlanması ve yaşamlarını bağımsız sürdürebilmelerini hedeflediğimiz ve ortak bir amaç üzere bir araya gelen Nöroloji, Fizik tedavi uzmanları ve Fizyoterapistlerden oluşan multidisipliner ekip çalışması ile ortaya çıkan bilimsel etkinliğimizin bu yıl dördüncünü yapmaktan dolayı onur duymaktayız.

Multipl Skleroz hastalığında fiziksel, bilişsel ve sosyal yönü ile nörorehabilitasyon uygulamaları ve yeniliklerin tartışılacağı, alanında geniş bilgi ve tecrübeye sahip değerli hocalarımızın deneyimlerini bizlerle paylaşacağı bu multidisipliner sempozyumda, deneyim ve bilgilerin aktarımı hepimiz için yol gösterici bir bakış açısı kazandıracaktır.

Sempozyumumuz her geçen yıl daha çok ilgi çekerek aktif ve geniş bir katılımcı sayısına ulaşmıştır.

Sempozyum boyunca gerçekleştirilecek sunumlar, workshop´lar ve ayrıca bilimsel ve güncel çalışmaların sunulacağı sözel ve poster bildiri oturumlarına katkılarınızı bekliyoruz.

Keyifli bir sempozyum geçirmeniz dileğiyle...

Saygılarımızla,

Düzenleme kurulu adına
Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay

4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu © 2019