Konular

 • MS Tanım ve Etyolojisi
 • MS İmmünolojisi
 • Nörobiyoloji ve Nörorehabilitasyon
 • Nöroplastisite
 • Semptomatik Tedaviler
 • Multidisipliner Yaklaşımlar
 • Palyatif Bakım
 • Kognitif Rehabilitasyon
 • MS ve Uyku
 • MS ve Obezite
 • Egzersiz ve İmmünoloji

4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu © 2019